Protocol

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • De huidige coronamaatregelen zijn versoepeld. Sporten in groepsverband is toegestaan voor alle leeftijden.
 • Er geldt geen maximale groepsgrootte meer.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang de training te weigeren.
 • Warming up en cooling down vinden plaats in een grote kring waarbij afstand tot elkaar wordt gehouden.

Comments are closed.