Uitschrijven

Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Zo niet zijn dan de kosten voor het lidmaatschap van de Atletiek Unie en administratiekosten verschuldigd.

Comments are closed.